Navigation path

Additional tools

Ti spørgsmål og svar om samhørighedspolitikken

Svar

5. Hvem er berettiget til strukturfondsmidler?

Mange mennesker i EU kan komme i betragtning til støtte fra strukturfondene, men det er de ikke altid klar over. Støttemodtagere under samhørighedspolitikken kan være virksomheder (navnlig små og mellemstore virksomheder), offentlige instanser, foreninger eller enkeltpersoner – såfremt de har fremlagt et projekt, der opfylder forvaltningsmyndighedens udvælgelseskriterier. Også udenlandske virksomheder, der har etableret sig i Europa, kan søge midler fra strukturfondene. For programperioden 2007-2013 har alle lande pligt til at offentliggøre og ajourføre en liste over samtlige modtagere af strukturfondsmidler.

Se listerne her en.

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!