Navigation path

Additional tools

10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

5. Kdo může získat prostředky ze strukturálních fondů?

O prostředky ze strukturálních fondů může žádat mnoho subjektů a občanů, avšak ne vždy o tom vědí. Může se jednat o podniky (zejména malé a střední podniky), správní orgány, veřejnoprávní organizace, sdružení či jednotlivce, pokud předloží projekt splňující kritéria stanovená řídícím orgánem programu. Podporu ze strukturálních fondů mohou získat i zahraniční firmy usazené v EU. V rámci programového období 2007–2013 má každá země povinnost zveřejnit a aktualizovat seznam všech příjemců podpory ze strukturálních fondů.

Tyto seznamy najdete zde en.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média