Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

4. Miten rakennerahastoista voi saada tukea?

Kaikki EU:n alueet voivat saada tukea rakennerahastoista. Euroopan komissio ei puutu rahastoista tuettavien hankkeiden valintaan, ellei kyseessä ole laajamittainen hanke. Ohjelmien hallinnointi on hajautettu kansallisille ja alueellisille viranomaisille. Ne hallinnoivat kaikkia 455:tä ohjelmaa, joilla koheesiopolitiikkaa toteutetaan ohjelmakaudella 2007–2013.

Näitä viranomaisia kutsutaan hallintoviranomaisiksi. Ne määrittelevät valintakriteerit, organisoivat valintakomitean toiminnan ja valitsevat hankkeet avoimen ehdotuspyyntömenettelyn jälkeen.
Luettelo hallintoviranomaisista
ja ohjelmista en alueittain ja maittain. Muita EU-rahoitusmahdollisuuksia.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media