Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

4. Juurdepääs struktuurifondidele?

Kõikidel Euroopa piirkondadel on juurdepääs struktuurifondidele. Euroopa Komisjon ei sekku projektide valikusse kohalikul tasandil, välja arvatud laiaulatuslike projektide puhul.
Detsentraliseeritud süsteemi alusel haldavad riiklikud või piirkondlikud ametiasutused kõiki 455 programmi, mille abil kohaldatakse ühtekuuluvuspoliitikat ajavahemikus 2007–2013.

Kõnealuseid ametiasutusi nimetatakse haldusasutusteks. Haldusasutused määravad kindlaks valikukriteeriumid, korraldavad valikukomiteede tööd ning valivad kõigi avatud konkursikutse raames esitatud projektide hulgast välja need, mis saavad asjaomasest Euroopa fondist rahalist toetust.
Vaadake haldusasutuste ja programmide loetelu oma piirkonnas ja riigis en. Vaadake ka muid ühenduse rahastamisprogramme ja toetusi.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis