Navigation path

Additional tools

10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

4. Jak získat prostředky ze strukturálních fondů?

Prostředky ze strukturálních fondů lze získat na projekty ve všech evropských regionech. S výjimkou omezeného počtu projektů velkého rozsahu Evropská komise do výběru projektů nezasahuje.
V rámci systému decentralizovaného řízení byly určeny státní či regionální orgány (tzv. „řídící orgány“), které jsou pověřeny správou 455 programů, prostřednictvím kterých se provádí politika soudržnosti v období 2007–2013.

Tyto orgány stanovují výběrová kritéria, sestavují výběrové komise a z projektů, které se přihlásí do otevřených výběrových řízení, vybírají ty, jež získají evropské dotace.
Seznam řídících orgánů najdete zde a přehled programů ve vaší zemi či regionu zde en. Informace o jiných druzích evropských dotací lze nalézt zde.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média