Navigation path

Additional tools

Tio frågor och svar om sammanhållningspolitiken

Svar

3. Hur fördelas pengarna mellan EU-länderna och därefter mellan regionerna?

Medlen för regionalpolitiken under 2007–2013 fastställdes på Europeiska rådets möte den 17 december 2005 i samband med att medlemsländerna enades om en sjuårsplan för EU:s budget. Totalt fick de 27 EU-länderna 347 miljarder euro för att genomföra sammanhållningspolitiken under denna period. Beslutet om hur medlen ska fördelas fattas i rådet, som prioriterar länder som släpar efter i utvecklingen.

Varje land fördelar sina tilldelade medel mellan de regioner som omfattas av konvergensmålet eller målet om konkurrenskraft och sysselsättning. Därefter utarbetar landet operativa program, som kan omfatta flera regioner (om det är fråga om tematiska program om t.ex. miljö eller transport), eller en särskild region (regionala program).

EU regionalpolitik: Håll dig informerad