Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

3. W jaki sposób dostępna pula środków jest rozdzielana między państwa a następnie regiony?

Kwoty przeznaczone na politykę regionalną na lata 2007–2013 zostały określone w chwili przyjęcia przez państwa członkowskie tzw. perspektywy finansowej, czyli siedmioletniego budżetu Unii (nastąpiło to podczas szczytu Rady Europejskiej 17 grudnia 2005 r.). Dwudziestu siedmiu państwom UE przydzielono w sumie 347 mld euro przeznaczonych na wdrażanie polityki spójności w latach 2007–2013. Środki te rozdzielono między poszczególne państwa podczas negocjacji w Radzie, przy czym pierwszeństwo przyznano krajom i regionom słabiej rozwiniętym.

Każdy kraj rozdziela te środki opracowując „programy operacyjne”, które mogą odnosić się do całego obszaru danego kraju (w przypadku programów tematycznych, dotyczących np. środowiska naturalnego czy transportu) bądź też do wybranego regionu (programy regionalne). Następnie kraje rozdzielają owe środki między regionami według wstępnego podziału opracowanego przez Komisję na podstawie danych statystycznych.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe