Navigation path

Additional tools

10 vragen over het cohesiebeleid

Antwoord

3. Hoe wordt de steun over de staten en vervolgens over de regio's gespreid?

De middelen voor het regionaal beleid 2007-2013 zijn bepaald toen de EU-landen in het kader van de financiële vooruitzichten een budget voor zeven jaar hebben vastgesteld (op de Europese Raad van 17 december 2005). Voor de uitvoering van het cohesiebeleid 2007-2013 gaat er in totaal 347 miljard euro naar 27 EU-landen. Over de verdeling tussen de staten is op de Raad onderhandeld, waarbij voorrang werd gegeven aan landen en regio's met ontwikkelingsachterstand.

Ieder land verdeelt deze middelen over de regio's die onder de doelstelling "convergentie" vallen en de regio's die onder de doelstelling "concurrentievermogen en werkgelegenheid" vallen. De landen werken vervolgens "operationele programma's" uit, die op meerdere regio's betrekking kunnen hebben (als het thematische programma's betreft, zoals die voor milieu, vervoer, enz.) of op één specifiek regio (regionale programma's).

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte