Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

3. Kā fondu līdzekļus sadala starp dalībvalstīm un vēlāk starp reģioniem?

Līdzekļus, kas paredzēti reģionālajai attīstībai 2007.‑2013. gadā, atvēlēja Eiropadomes 2005. gada 17. decembra sanāksmē, kad dalībvalstis noteica finanšu perspektīvas jeb Eiropas Savienības budžetu nākamajiem septiņiem gadiem. Visām 27 dalībvalstīm kopā piešķīra 347 miljardus eiro kohēzijas politikas īstenošanai no 2007. līdz 2013. gadam. Sarunu rezultātā Padomē nolēma, cik daudz atvēlēt katrai konkrētajai dalībvalstij, priekšroku dodot atpalikušākajām valstīm un reģioniem.

Katra dalībvalsts sadala piešķirtos līdzekļus starp reģioniem, uz kuriem attiecas „konverģences” vai attiecīgi „konkurētspējas un nodarbinātības” mērķis. Dalībvalsts vēlāk izstrādā darbības programmas, kas var attiekties uz visiem reģioniem (piemēram, tematiskās programmas videi, transportam utt.) vai noteiktu reģionu (reģionālās programmas).

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi