Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

3. Kaip valstybėms, o paskui regionams paskirstomos lėšos?

2007–2013 m. regionų politikai skirtas lėšas valstybės narės nustatė patvirtindamos vadinamąsias finansines perspektyvas, t. y. septynerių metų ES biudžetą (Europos Vadovų Taryboje 2005 m. gruodžio 17 d.). 2007–2013 m. sanglaudos politikai vykdyti 27 valstybėms narėms iš viso skirta 347 mlrd. eurų. Dėl valstybėms skiriamų sumų dydžio derėtasi Taryboje, pirmenybę teikiant atsiliekančioms šalims ir regionams.

Kiekviena valstybė gautą sumą paskirsto regionams, kuriems taikomi konvergencijos bei konkurencingumo ir užimtumo tikslai. Po to valstybės parengia veiklos programas, kurios gali būti skirtos visiems regionams (teminės programos: aplinkos, transporto ir t. t.) arba vienam konkrečiam regionui (regioninės programos).

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos