Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

3. Miten varat jaetaan valtioiden ja alueiden kesken?

Jäsenmaat määrittelevät EU:n rahoituskehyksen eli talousarvion seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Viimeisimmästä rahoituskehyksestä sovittiin Eurooppa-neuvostossa 17.12.2005, jolloin samalla päätettiin vuosina 2007–2013 aluepolitiikkaan käytettävistä varoista. EU:n 27 jäsenvaltiolle on osoitettu yhteensä 347 miljardia euroa koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon kyseisenä aikana. Varojen jaosta jäsenmaiden kesken neuvoteltiin neuvostossa, ja etusija annettiin kehityksessä jälkeen jääneille maille ja alueille.

Kukin maa jakaa sille myönnetyt varat koheesiopolitiikan ensisijaisten tavoitteiden (lähentymistavoite ja kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite) piiriin kuuluvien alueiden kesken. Maat laativat sen jälkeen nk. toimenpideohjelmat, jotka voivat kattaa useita alueita (aihepiirikohtaiset ohjelmat, jotka voivat koskea esim. ympäristöä tai liikennettä) tai jonkin maantieteellisen erityisalueen (alueohjelmat).

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media