Navigation path

Additional tools

Ti spørgsmål og svar om samhørighedspolitikken

Svar

3. Hvordan fordeles midlerne mellem medlemslandene og derefter mellem regionerne?

Midlerne til regionalpolitikken i 2007-2013 blev fastlagt på EU-topmødet den 17. december 2005, hvor medlemslandene blev enige om en syvårsplan for EU's budget. Alt i alt fik de 27 medlemslande 347 milliarder euro til rådighed til at gennemføre samhørighedspolitikken i nævnte periode. Fordelingsnøglen for landene vedtages i Rådet, som giver forrang til lande og regioner med udviklingsefterslæb.

Hvert land fordeler sine tildelte midler mellem de regioner, der hører under enten konvergensmålet eller målet om konkurrenceevne og beskæftigelse. Derefter udarbejder landet operationelle programmer, der kan gælde for flere regioner (hvis der er tale om tematiske programmer om f.eks. miljø eller transport) eller for en enkelt region ad gangen (regionale programmer).

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!