Navigation path

Additional tools

10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

3. Jak se rozdělují prostředky mezi členské státy a následně mezi regiony?

Rozdělení prostředků určených na regionální politiku na období 2007–2013 je stanoveno v příslušném finančním výhledu, který je rozpočtovým plánem unie na sedmileté období (aktuální finanční výhled přijala Evropská rada 17. prosince 2005). Celkem bylo rozděleno 347 miliard eur mezi 27 členských států. Rozdělení bylo předmětem jednání v Radě, přičemž přednost měly méně rozvinuté země a regiony.

Jednotlivé země svůj příděl rozdělí mezi regiony, na něž se vztahuje cíl „konvergence“, a regiony, na něž se vztahuje cíl „konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Poté vypracují tzv. „operační programy“, jež mohou být určeny buď pro všechny regiony (tematické programy např. v oblasti životního prostředí či dopravy), nebo pro konkrétní region (regionální programy).

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média