Navigation path

Additional tools

Tio frågor och svar om sammanhållningspolitiken

Svar

2. Hur definieras en region i EU-sammanhang?

EU-länderna har olika administrativa uppdelningar av sitt territorium. Därför har man på EU-plan infört så kallade NUTS-regioner (nomenklaturen för statistiska territoriella enheter). Det gör det lättare att förvalta programmen och göra statistiska jämförelser. Varje land är alltså uppdelat i statistiska enheter. EU har för närvarande 271 enheter på NUTS 2-nivå enligt EU:s statistikkontor en.

I samband med gränsöverskridande samarbete talar man också om ”euroregioner”. De uppstod efter andra världskriget, då lokala politiker ville främja gemensamma intressen på båda sidor om nationsgränserna i Europa.
De är sammanslutningar utan någon bestämd juridisk form. De fungerar oavhängigt av EU, men deltar ofta i europeiska projekt för territoriellt samarbete. Euroregionerna representeras av förbundet för europeiska gränsregioner en.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad