Navigation path

Additional tools

10 vprašanj o kohezijski politiki

Odgovor

2. Kaj so evropske regije?

Države Evropske unije so svoja ozemlja razdelile na različne upravne enote. Na evropski ravni so za lažje vodenje programov in primerjavo statističnih podatkov oblikovali regije NUTS (nomenklatura statističnih teritorialnih enot). Države so oblikovale statistične enote, tako da ima zdaj Evropska unija na ravni II 271 statističnih enot po opredelitvi Statističnega urada Evropskih skupnosti en.

Pri čezmejnem sodelovanju včasih govorijo tudi o evroregijah. Ustanovljene so bile po drugi svetovni vojni na pobudo lokalnih politikov, ki so želeli uveljaviti skupne, čezmejne interese.
Ta združenja regij nimajo določenega pravnega statusa. Obstajajo neodvisno od Evropske unije, vendar se pogosto udeležujejo evropskih projektov teritorialnega sodelovanja. Združenje evropskih obmejnih regij en zastopa evroregije.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji