Navigation path

Additional tools

10 întrebări privind Politica de coeziune

Răspuns

2. Cum se defineşte regiunea la nivel european?

Ţările Uniunii Europene au optat pentru o împărţire foarte diferită a teritoriilor lor în unităţi administrativ-teritoriale. Pentru a facilita gestionarea programelor şi realizarea de comparaţii statistice la nivel european, au fost definite aşa-numitele regiuni NUTS (nomenclatura unităţilor teritoriale pentru statistică). Având în vedere faptul că fiecare ţară este împărţită în unităţi statistice, Uniunea Europeană cuprinde 271 de regiuni de nivel II, definite de Oficiul de statistică al Comunităţilor Europene en.

În cadrul cooperării transfrontaliere, se vorbeşte uneori şi despre „euroregiuni”. Acestea au apărut în Europa după al doilea război mondial, la iniţiativa unor actori politici locali dornici să promoveze interesele comune existente de o parte şi de alta a frontierelor.
Euroregiunile sunt asociaţii fără un statut juridic clar. Ele există independent de Uniunea Europeană, dar participă deseori la proiecte europene de cooperare teritorială, fiind reprezentate de Asociaţia Regiunilor Frontaliere Europene en.

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale