Navigation path

Additional tools

10 vragen over het cohesiebeleid

Antwoord

2. Wat is een Europese regio?

De landen van de Unie hebben hun grondgebied administratief op totaal verschillende manieren ingedeeld. Om het beheer van programma's en statistische vergelijkingen te vergemakkelijken zijn op Europees niveau regio's afgebakend met behulp van de NUTS (nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek). Ieder land wordt zo in statistische eenheden onderverdeeld - er zijn er momenteel in de Europese Unie 271 van niveau II gedefinieerd door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen en.

In het kader van grensoverschrijdende samenwerking wordt ook soms over "euregio's" gesproken. Die zijn er in Europa na de tweede wereldoorlog op initiatief van lokale politieke actoren gekomen om de gemeenschappelijke belangen aan beide kanten van de grenzen te behartigen.
Het zijn verenigingen zonder specifiek juridisch statuut. Zij staan los van de Europese Unie maar worden vaak bij Europese territoriale samenwerkingsprojecten betrokken. De Associatie van Europese grensregio' s en vertegenwoordigt de euregio's.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte