Navigation path

Additional tools

10 jautājumi par kohēzijas politiku

Atbilde

2. Kā Eiropas skatījumā definē „reģionu”?

ES dalībvalstu teritoriālais sadalījums ir ļoti daudzveidīgs. Lai būtu vieglāk pārvaldīt programmas un salīdzināt statistikas datus, ir ieviesta t.s. NUTS (teritoriālo statistisko vienību nomenklatūra) klasifikācija. Katra valsts ir iedalīta statistiskajās vienībās, bet Eiropas Savienībā NUTS II līmenī atbilstoši Eiropas Kopienu Statistikas biroja en definīcijai ir pavisam 271 vienība.

Pārrobežu sadarbībā reizēm tos dēvē arī par „eiroreģioniem”. Eiropā tādi parādījās pēc Otrā pasaules kara pēc vietējo politisko spēku iniciatīvas, kas vēlējās izkopt pierobežas novadu kopējās intereses. Tās ir asociācijas, kam nav noteikta juridiskā statusa.
Tās pastāv neatkarīgi no Eiropas Savienības, tomēr bieži iesaistās Eiropas teritoriālās sadarbības projektos. Eiropas Pierobežas reģionu sadarbības asociācija en pārstāv šādus eiroreģionus.

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi