Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

2. Kaip apibrėžiamas europinio lygmens regionas?

Europos Sąjungos valstybių narių teritorijų administracinis suskirstymas labai nevienodas. Kad būtų lengviau valdyti programas ir lyginti statistinius duomenis, buvo apibrėžti europinio lygmens regionai, vadinamieji NUTS (teritorinių statistinių vienetų klasifikacija) teritoriniai vienetai. Kiekviena šalis sudalyta į statistinius vienetus – dabar Europos Sąjungoje yra 271 II lygio Europos Bendrijų statistikos biuro en apibrėžtų teritorinių statistinių vienetų.

Kaimyninėms valstybėms bendradarbiaujant tarpusavyje kartais vartojamas „euroregionų“ terminas. Šie teritoriniai vienetai Europoje buvo apibrėžti po Antrojo pasaulinio karo vietos lygmens politikos dalyvių iniciatyva – jie siekė propaguoti abipus sienų gyvenančių bendruomenių bendrus interesus.
Tokie dalyviai yra tikslaus juridinio statuso neturinčios asociacijos. Europos Sąjungos atžvilgiu jos veikia savarankiškai, bet dažnai dalyvauja europiniuose teritorijų bendradarbiavimo projektuose. Euroregionams atstovauja Europos pasienio regionų asociacija en.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos