Navigation path

Additional tools

Tíz kérdés a kohéziós politikáról

Válasz

2. Hogyan határozható meg uniós szinten a régió?

Az Európai Unió tagországai között a közigazgatási területi felosztás tekintetében nagy eltérések tapasztalhatók. Az uniós programok kezelésének megkönnyítése és az európai szintű statisztikai összehasonlítások lehetővé tétele érdekében az EU létrehozta a NUTS (nomenclatures d’unités territoriales statistiques) elnevezésű rendszert, azaz a területi egységek statisztikai célú nómenklatúráját. Minden ország statisztikai egységekre van felosztva. Az Európai Unió 271 II. szintű régiót foglal magában, melyeket az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala en határozott meg.

A határokon átnyúló együttműködésekhez kapcsolódóan használatos az „eurorégió” kifejezés is. Az eurorégiók a második világháborút követően jöttek létre Európában helyi politikai szereplők kezdeményezésére, akik ezzel a határok két oldalán élők közös érdekeit kívánták előmozdítani.
Meghatározott jogállás nélküli, az Európai Uniótól független társulások, de gyakran részt vesznek európai uniós területi együttműködési projektekben. Az eurórégiókat az Európai Határmenti Régiók Szövetsége en képviseli.

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok