Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

2. Miten EU:ssa määritellään alue?

EU:n jäsenmaissa on hyvin erilaisia alueellisia hallintoratkaisuja. EU:n ohjelmien hallinnoinnin ja tilastoinnin helpottamiseksi alueet on määritelty erityisen tilastollisen alueluokituksen (tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö, NUTS) mukaan. Kukin maa on tilastollisesti jaettu yksiköihin, joita EU:ssa on Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston en luokituksen mukaan NUTS II -tasolla kaikkiaan 271.

Rajatylittävässä yhteistyössä puhutaan myös joskus nk. Euroregions-alueista. Ne saivat alkunsa toisen maailmansodan jälkeen, kun paikalliset poliittiset toimijat halusivat edistää yhteisiä etuja raja-alueilla, molemmin puolin rajaa.
Euroregions-alueet ovat käytännössä liittoumia, joilla ei ole varsinaista oikeudellista asemaa. Niiden toiminta on EU:sta riippumatonta, mutta ne osallistuvat usein EU:n alueyhteistyöhankkeisiin. Euroregions-alueita edustaa Euroopan raja-alueiden liitto en.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media