Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

2. Kuidas määratletakse piirkondi Euroopa tasandil?

Euroopa Liidu liikmesriikide halduslik jaotus on märkimisväärselt erinev. Euroopa tasandil kasutatakse piirkondade määratlemiseks programmide haldamise ja statistika võrdlemise hõlbustamise eesmärgil statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuuri (NUTS). Iga riik on jaotatud statistilisteks üksusteks. Euroopa Liidul on Euroopa Ühenduste Statistikaameti en poolt kindlaks määratud II tasandi üksusi hetkel 271.

Piiriülese koostöö raames viidatakse mõnikord ka nn europiirkondadele. Selline määratlus on alguse saanud pärast Teist maailmasõda kohalike poliitikute algatusel, kes soovisid edendada mõlemal pool piire asuvaid ühishuve.
Kõnealustel ühendustel ei ole konkreetset õiguslikku staatust. Need ühendused ei sõltu Euroopa Liidust, kuid osalevad sageli Euroopa territoriaalse koostöö projektides. Kõnealuseid europiirkondi esindab Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsioon en.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis