Navigation path

Additional tools

Ti spørgsmål og svar om samhørighedspolitikken

Svar

2. Hvordan defineres en region på EU-plan?

EU-landene har forskellige administrative opdelinger af deres område. Derfor har man på EU‑plan indført de såkaldte NUTS-regioner (nomenklaturen for statistiske territoriale enheder). De gør det lettere at forvalte programmerne og foretage statistiske sammenligninger. Hvert land opdeles altså i statistiske enheder. EU tæller i øjeblikket 271 enheder på NUTS 2‑niveau ifølge De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor en.

I forbindelse med det grænseoverskridende samarbejde taler man også om "euroregioner". De opstod efter den anden verdenskrig, hvor lokale politikere ønskede at fremme de fælles interesser på begge sider af landegrænserne i Europa. Det er sammenslutninger uden nogen konkret retlig form.
De fungerer uafhængigt af EU, men deltager ofte i europæiske projekter for territorialt samarbejde. Euroregionerne repræsenteres af De Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab en.

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!