Navigation path

Additional tools

10 vprašanj o kohezijski politiki

Odgovor

10. Kakšen je vpliv kohezijske politike?

Kohezijska politika je zaradi velikih naložb v nekaterih državah (do 4 % njihovega bruto domačega proizvoda) zelo pomembna. Na začetku tega programskega obdobja so države članice določile cilje, ki jih želijo doseči, zlasti v skladu z nacionalnim strateškim referenčnim okvirom.

Države članice in Evropska komisija ocenijo učinek teh programov. Vsake tri leta Komisija v poročilu o ekonomski in socialni koheziji opiše razvoj regij in vpliv kohezijske politike. Vsako leto objavi tudi „poročilo o napredku na področju gospodarske in socialne kohezije.

Vpliv in rezultati – gospodarska rast in nova delovna mesta v EU

Na uspeh kohezijske politike pomembno vpliva merjenje vpliva in rezultatov. Dosežke politike lahko tako predstavimo evropskim državljanom, se učimo iz dobrih praks ter stalno izboljšujemo projekte in programe.

 

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji