Navigation path

Additional tools

10 întrebări privind Politica de coeziune

Răspuns

10. Ce efecte are politica de coeziune?

Politica de coeziune are un impact important datorită investiţiilor colosale pe care le antrenează în anumite ţări (până la 4% din produsul intern brut al acestora). La începutul perioadei de programare, statele membre şi-au fixat obiectivele cantitative, incluzându-le în „cadrul strategic naţional de referinţă”.

Statele membre şi Comisia Europeană realizează evaluări periodice pentru a măsura impactul pe care îl au programele. O dată la trei ani, Comisia publică „raportul privind coeziunea", care descrie progresele înregistrate în dezvoltarea regiunilor şi impactul politicii de coeziune asupra acestora. De asemenea, Comisia publică, în fiecare an, un „raport intermediar privind coeziunea economică şi socială”.

Impact şi rezultate – creştere economică şi ocuparea forţei de muncă

  • A crescut PIB-ul pe cap de locuitor în Grecia, Spania, Irlanda şi Portugalia – de exemplu, PIB-ul pe cap de locuitor în Grecia a crescut de la 74% din media europeană la 88%, în perioada 1995-2005.
  • S-au redus disparităţile existente la nivelul veniturilor docen între regiunile bogate şi cele sărace cu aproximativ 1/6 (între anii 2000 şi 2005), datorită unei creşteri economice susţinute.
  • Se estimează că, până în 2015, politica de coeziune va crea 440 000 de locuri de muncă suplimentare în Polonia şi va duce la creşterea cu 6% a PIB-ului şi cu 21% a investiţiilor.
  • S-au construit sau reabilitat peste 44 000 de km de şosea en, în perioada 2000-2006(1). Pentru căile ferate, cifra a fost de aproximativ 12 000 km(2)
  • S-a cofinanţat construirea a peste 1200 km de şosea în Spania pdfen care, potrivit calculelor, vor permite, în fiecare an, reducerea cu 1,2 milioane de ore a timpului de deplasare.
  • S-au sprijinit peste 250 000 de întreprinderi mici din Regatul Unit pdfen - dintre acestea, 16 000 au beneficiat de sprijin financiar direct.
  • S-au finanţat peste 25 000 de proiecte de cooperare en în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, în perioada 2000-2006(3).

Măsurarea impactului şi a rezultatelor politicii de coeziune este determinantă pentru viitorul acesteia, întrucât ne permite să le arătăm cetăţenilor europeni ce realizări am înregistrat. De asemenea, ne oferă posibilitatea de a învăţa din bunele practici şi de a ne îmbunătăţi, în permanenţă, proiectele şi programele.

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale