Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

10. Jaki wpływ ma polityka spójności?

Polityka spójności oznacza ogromne inwestycje – w niektórych krajach ich wysokość sięga nawet 4 proc. produktu krajowego brutto (PKB). Na początku okresu programowania państwa członkowskie ustaliły cele ilościowe, jakie zamierzają osiągnąć, zwłaszcza w swoich „narodowych strategicznych ramach odniesienia”.

Państwa członkowskie i Komisja Europejska mierzą efekty programów poprzez ich ewaluacje. Co trzy lata Komisja publikuje „sprawozdanie dotyczące polityki spójności”, które opisuje rozwój regionów i skutki polityki. Co roku publikuje też „sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej”.

Wpływ i wyniki – wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE

Ocena wpływu i wyników polityki spójności ma decydujące znaczenie dla jej trwałego sukcesu i umożliwia pokazanie obywatelom Europy osiągnięć tej polityki. Jest to zarazem okazja do uczenia się na przykładzie sprawdzonych praktyk oraz ciągłej poprawy jakości projektów i programów.

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe