Navigation path

Additional tools

10 vragen over het cohesiebeleid

Antwoord

10. Wat is de impact van het cohesiebeleid?

Het cohesiebeleid heeft een impact door de enorme investeringen die het in bepaalde landen vertegenwoordigt (tot 4% van hun BBP). De EU-landen hebben in het begin bij de programmering streefcijfers vastgelegd, met name in hun nationale strategische referentiekader.

De impact van de programma's wordt door de EU-landen en de Europese Commissie gemeten aan de hand van evaluaties. Om de drie jaar publiceert de Commissie het "cohesieverslag" dat de ontwikkeling van de regio's en de impact van het beleid beschrijft. Zij publiceert daarnaast jaarlijks een "voortgangsverslag over de economische en sociale samenhang".

Impact en resultaten – groei en banen in de EU

Het meten van impact en resultaten van het cohesiebeleid is cruciaal voor het succes ervan. Het toont de Europese burger wat het beleid bereikt heeft. Bovendien is het een middel om van goede praktijken te leren en de projecten en programma's voortdurend te verbeteren.

 

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte