Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

10. Kokį poveikį daro sanglaudos politika?

Sanglaudos politikos poveikis pasireiškia didžiulėmis investicijomis, kurios kai kuriose šalyse siekia iki 4 % jų BVP. Šio programinio laikotarpio pradžioje valstybės narės savo nacionalinėje bendrojoje strategijoje užsibrėžė siektinus kiekybinius tikslus.

Valstybės narės ir Europos Komisija programų poveikį matuoja atlikdamos vertinimą. Kas trejus metus Komisija skelbia Sanglaudos politikos ataskaitą, kurioje aprašo regionų vystymąsi ir politikos poveikį. Taip pat ji skelbia metines ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos ataskaitas.

Poveikis ir rezultatai – ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas ES

  • Graikijoje, Ispanijoje, Airijoje ir Portugalijoje padidėjo BVP vienam gyventojui: pavyzdžiui, nuo 1995 m. iki 2005 m. BVP vienam gyventojui Graikijoje padidėjo nuo 74 % iki 88 % ES vidurkio.
  • Dėl ilgalaikio spartaus augimo maždaug šeštadaliu 2000–2005 m. sumažėjo turtingiausių ir skurdžiausių regionų pajamų skirtumai docen.
  • Numatoma, kad dėl sanglaudos politikos Lenkijoje iki 2015 m. bus sukurta 440 000 papildomų darbo vietų, BVP padidės 6 %, o investicijos – 21 %.

Tolesnei sanglaudos politikos sėkmei užtikrinti itin svarbus jos poveikio ir rezultatų vertinimas. Juo remiantis galima parodyti politikos laimėjimus Europos Sąjungos piliečiams. Be to, galima pasimokyti iš gerosios patirties ir nuolat tobulinti projektus bei programas.

 

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos