Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

10. Miten koheesiopolitiikka vaikuttaa?

Koheesiopolitiikan vaikutukset näkyvät joissakin maissa massiivisina investointeina (jopa 4 % bruttokansantuotteesta). Kuluvan ohjelmakauden alussa jäsenmaat ovat asettaneet kauden tavoitteensa nk. kansallisessa strategisessa viitekehyksessä.

Jäsenmaat ja Euroopan komissio arvioivat ohjelmien vaikutusta. Joka kolmas vuosi komissio julkaisee koheesioraportin, jossa kuvaillaan alueiden kehitystä ja koheesiopolitiikan vaikutusta. Se julkaisee myös vuosittain asiaa koskevan väliraportin. Esimerkiksi vuosina 2000–2006 koheesio-ohjelmat ovat vaikuttaneet Kreikan ja Portugalin bruttokansantuotteen kasvuun (Kreikassa 2,8 % ja Portugalissa 2 %).

Vaikutukset ja tulokset – kasvu ja työllisyys EU:ssa

  • Bruttokansantuote asukasta kohden on kasvanut Kreikassa, Espanjassa, Irlannissa ja Portugalissa – esimerkiksi Kreikassa BKT/asukas oli 74 % EU:n keskiarvosta vuonna 1995 ja 88 % vuonna 2005.
  • Rikkaimpien ja köyhimpien alueiden tuloerot ovat pienentyneet docen jatkuvan nopean kasvun ansiosta noin kuudenneksella vuosina 2000–2005.
  • Puolassa koheesiopolitiikan arvioidaan synnyttävän 440 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä ja lisäävän BKT:tä 6 % ja investointeja 21 %.
  • Vuosina 2000–2006(1) rakennettiin tai kunnostettiin yli 44 000 kilometriä maanteitä en. Rautateitä rakennettiin tai kunnostettiin lähes 12 000 kilometriä.(2)
  • Koheesiopolitiikan mukaisen osarahoituksen avulla Espanjassa rakennettiin 1 200 kilometriä maanteitä pdfen, minkä ansiosta matka-aikaa säästyy noin 1,2 miljoonaa tuntia vuosittain.
  • Isossa-Britanniassa tukea on myönnetty yli 250 000 pienyritykselle pdfen – niistä 16 000 on saanut suoraa rahoitustukea.

Koheesiopolitiikan vaikutusten ja tulosten mittaaminen on tärkeää. Siten tuesta voidaan vastaisuudessakin saada paras mahdollinen hyöty ja saavutukset ovat helposti esiteltävissä. Samalla voidaan levittää tietoa hyvistä toimintatavoista ja jatkuvasti parantaa hankkeita ja ohjelmia.

 

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media