Navigation path

Additional tools

10 küsimust ühtekuuluvuspoliitika kohta

Vastus

10. Milline on ühtekuuluvuspoliitika mõju?

Ühtekuuluvuspoliitika mõju tähistavad tohutud investeeringud, mis teatavates riikides kõnealuse poliitika raames ellu viiakse (moodustades kuni 4 % asjaomase riigi SKTst). Programmiperioodi alguses määrasid liikmesriigid kindlaks kvantitatiivsed eesmärgid, eelkõige riikliku arengukava raames.

Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon mõõdavad programmide mõju hindamiste kaudu. Iga kolme aasta järel avaldab komisjon ühtekuuluvuse aruande, milles kirjeldatakse piirkondade arengut ja ühtekuuluvuspoliitika mõju. Samuti avaldab komisjon igal aastal majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse vahearuande.

Mõju ja tulemused – majanduskasv ja tööhõive ELis

Ühtekuuluvuspoliitika mõju ja tulemuste hindamine on selle jätkuva edu seisukohast väga oluline. Hindamine võimaldab eurooplastele näidata ühtekuuluvuspoliitika saavutusi. Samuti pakub see võimalust õppida headest tavadest ning projekte ning programme pidevalt täiustada.

 

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis