Navigation path

Additional tools

Ti spørgsmål og svar om samhørighedspolitikken

Svar

10. Hvilken betydning har samhørighedspolitikken?

Samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle takket være de enorme investeringer, den fører med sig i en række lande (helt op til 4 % af bruttonationalproduktet). I begyndelsen af hver programperiode fastsætter medlemslandene – bl.a. under deres nationale strategiske referenceramme – nogle konkrete målsætninger, der skal opnås.

Medlemslandene og Kommissionen evaluerer programmerne for at måle deres virkninger. Hvert tredje år udgiver Kommissionen en samhørighedsrapport om udviklingen i regionerne og politikkens resultater. Den udgiver også hvert år en situationsrapport om økonomisk og social samhørighed.

Virkninger og resultater – vækst og beskæftigelse i EU

  • Voksende BNP pr. indbygger i Grækenland, Spanien, Irland og Portugal – for eksempel voksede BNP pr. indbygger i Grækenland fra 74 % af EU-gennemsnittet i 1995 til 88 % i 2005
  • Mindre indtægtsforskelle docen mellem de rigeste og fattigste regioner. Forskellen er mindsket med omkring en sjettedel (mellem 2000 og 2005) takket være en langvarig høj vækst
  • Senest i 2015 forventes samhørighedspolitikken at have skabt 440 000 ekstra job i Polen og have bidraget til at øge BNP med 6 % mere og investeringerne med 21 %
  • Der er anlagt eller ombygget 44 000 km veje en fra 2000 til 2006(1). For jernbanerne er tallet næsten 12 000 km(2)
  • Medfinansiering af over 1 200 km veje i Spanien pdfen, hvilket skulle føre til 1,2 millioner færre rejsetimer pr. år
  • Støtte til over 250 000 små virksomheder i Storbritannien pdfen – hvoraf 16 000 har modtaget direkte finansiel støtte

Hvis samhørighedspolitikken fortsat skal være en succes, er det afgørende, at virkningerne og resultaterne måles. På den måde kan vi vise borgerne i EU, hvad vi har udrettet med politikken. Samtidig kan vi drage lære af bedste praksis og blive ved med at forbedre projekter og programmer.

 

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!