Navigation path

Additional tools

10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

10. Jaké jsou dopady politiky soudržnosti?

Politika soudržnosti přináší velké množství investic, které v některých zemích představují až 4 % HDP. Na začátku programového období stanovují členské státy kvantifikované cíle, které jsou uvedeny zejména v tzv. „národních strategických referenčních rámcích“.

Společně s Komisí pak provádějí hodnocení dopadu programů. Komise vydává každé tři roky tzv. „zprávu o soudržnosti“, v níž popisuje rozvoj regionů a dopady politiky soudržnosti. Kromě toho vydává každý rok tzv. „zprávu o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti“.

Dopad a výsledky – hospodářský růst a zaměstnanost v EU

  • Vyšší růst HDP na obyvatele v Řecku, Španělsku, Irsku a Portugalsku – např. v Řecku HDP na obyvatele vzrostlo v letech 1995 až 2005 z 74 % průměru EU na 88 %.
  • Rozdílů v příjmech docen, které panují mezi nejbohatšími a nejchudšími regiony, se v letech 2000 až 2005 díky stabilnímu vysokému růstu snížily přibližně o šestinu.
  • Podle odhadů se prostřednictvím politiky soudržnosti do roku 2015 v Polsku vytvoří dalších 440 000 pracovních příležitostí a napomůže dalšímu, 6% růstu HDP a 21% růstu investic.
  • V letech 2000–2006(1) se postavilo se více než 44 000 km silnic en. V případě železnic to bylo téměř 12 000 km(2).
  • Spolufinancování výstavby 1 200 km silnic ve Španělsku pdfen, čímž se každoročně zkrátila cestovní doba přibližně o 1,2 milionů hodin.
  • Podpora více než 250 000 malých podniků ve Spojeném království pdfen – 16 000 z nich získalo přímou finanční podporu.

Pro zdárné pokračování politiky soudržnosti je kriticky důležité její dopad a výsledky změřit, protože jedině tak lze její úspěchy předvést občanům EU. Rovněž je tak možné využít osvědčených postupů a projekty a programy neustále zdokonalovat.

 

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média