Navigation path

Additional tools

10 vprašanj o kohezijski politiki

Odgovor

1. Kaj je kohezijska politika?

Izraz „kohezijska politika“ označuje politični okvir za solidarnost na evropski ravni, ki številnim projektom po vsej Evropi zagotavlja finančna sredstva dveh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRS) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter sredstva kohezijskega sklada.
Namen ekonomske in socialne kohezije, ki so ga leta 1986 države članice zapisale v Evropski enotni akt, je „zmanjšati neskladje med različnimi regijami in zaostalost najmanj razvitih regij“.

Novi predlog Pogodbe o Evropski uniji pa mu dodaja še tretjo dimenzijo, ko govori o „ekonomski, socialni in teritorialni koheziji“. Kohezijska politika si mora torej prizadevati za bolj uravnotežen in trajnosten teritorialni razvoj.
Evropska regionalna politika pa se povezuje s posebnim Evropskim skladom za regionalni razvoj, ki deluje na regionalni ravni.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji