Navigation path

Additional tools

10 întrebări privind Politica de coeziune

Răspuns

1. Ce este politica de coeziune?

Sintagma „politică de coeziune” face trimitere la un cadru politic menit să contribuie la creşterea solidarităţii la nivel european. În plan concret, este vorba despre elaborarea a sute de proiecte care beneficiază, în toată Europa, de sprijinul a două fonduri structurale, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) şi Fondul Social European (FSE), precum şi de cel al Fondului de Coeziune.
Coeziunea economică şi socială, aşa cum a fost descrisă de statele membre în Actul Unic European din 1986, vizează „reducerea decalajelor dintre diferitele regiuni şi a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate”.

Noul proiect de tratat privind Uniunea Europeană îi atribuie o a treia dimensiune şi face trimitere la „politica de coeziune economică, socială şi teritorială”.
Altfel spus, politica de coeziune trebuie să aibă în vedere şi o dezvoltare teritorială mai echilibrată şi mai durabilă. Există anumite similitudini între politica regională europeană, pusă în aplicare la nivelul regiunilor şi acţiunea mai specifică a FEDER.

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale