Navigation path

Additional tools

10 pytań na temat polityki spójności

Odpowiedź

1. Co kryje się pod nazwą „polityka spójności”?

„Polityka spójności” oznacza politykę solidarności na poziomie europejskim, w ramach której w całej Europie realizowane są setki tysięcy projektów otrzymujących wsparcie z dwóch funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – oraz z Funduszu Spójności.
Spójność gospodarcza i społeczna została zdefiniowana przez państwa członkowskie w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r. jako mająca na celu „zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych”. W nowym projekcie traktatu Unii Europejskiej koncept ten poszerzono o dodatkowy wymiar – mowa w nim o „polityce spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”.

Oznacza to, że polityka spójności powinna być prowadzona także na rzecz bardziej zrównoważonego, trwałego rozwoju terytorialnego.
Europejska polityka regionalna jest zbliżona do działań prowadzonych w ramach EFRR na szczeblu regionalnym.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe