Navigation path

Additional tools

10 vragen over het cohesiebeleid

Antwoord

1. Wat is het cohesiebeleid?

Het cohesiebeleid is een beleidskader voor Europese solidariteit dat honderdduizenden projecten in heel Europa steunt via twee structuurfondsen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), en via het Cohesiefonds.
De economische en sociale cohesie in de zin van de Europese Akte uit 1986 heeft tot doel "het verschil tussen de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's te verkleinen."

Het nieuwe ontwerpverdrag voor de Europese Unie voegt daar een derde dimensie aan toe: de "economische, sociale en territoriale samenhang".
Dit houdt in dat het cohesiebeleid ook naar een evenwichtigere en duurzamere territoriale ontwikkeling moet streven. Het Europees regionaal beleid is verwant met het meer specifieke optreden van het EFRO op het niveau van de regio's.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte