Navigation path

Additional tools

10 klausimų apie sanglaudos politiką

Atsakymas

1. Kas yra sanglaudos politika?

Terminu „sanglaudos politika“ apibrėžiama europinio lygmens solidarumo politikos sistema, pagal kurią visoje Europoje vykdoma šimtai projektų, iš dalies finansuojamų dviejų struktūrinių fondų – Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bei Europos socialinio fondo (ESF), ir Sanglaudos fondo lėšomis. 1986 m. valstybių narių pasirašytame Suvestiniame akte apibrėžta ekonominės ir socialinės sanglaudos politika siekiama „mažinti regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą“.
Naujajame Europos Sąjungos sutarties projekte šiai politikai suteikiamas trečias matmuo ir ji vadinama „ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politika“.

Tai reiškia, kad sanglaudos politika turi prisidėti ir prie labiau subalansuoto bei tvaresnio teritorijų vystymo.
Europos regioninė politika artimai susijusi su specializuota ERPF veikla, vykdoma regionų lygmeniu.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos