Navigation path

Additional tools

10 kysymystä koheesiopolitiikasta

Vastaus

1. Mitä on koheesiopolitiikka?

Koheesiopolitiikalla tarkoitetaan euroopanlaajuista solidaarisuuteen perustuvaa politiikkaa taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi. Sen puitteissa tuetaan satojatuhansia hankkeita kaikkialla Euroopassa. Hankkeita rahoitetaan kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä koheesiorahastosta.
Taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta eli koheesiota pyritään vuonna 1986 hyväksytyn Euroopan yhtenäisasiakirjan mukaan parantamaan siten, että vähennetään eri alueiden välisiä kehityseroja ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä.

Uudessa EU:n perussopimusehdotuksessa tähän lisätään vielä yksi ulottuvuus: alueellinen yhteenkuuluvuus. Tämä merkitsee sitä, että myös koheesiopolitiikan avulla on pyrittävä edistämään alueiden tasapuolisempaa ja kestävämpää kehitystä. EU:n aluepolitiikan avulla toteutetaan varsinaisia aluekehityshankkeita, joita rahoitetaan EAKR:sta.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media