Navigation path

Additional tools

Ti spørgsmål og svar om samhørighedspolitikken

Svar

1. Hvad går samhørighedspolitikken ud på?

Samhørighedspolitikken er en overordnet solidaritetspolitik på EU-plan, der danner ramme om hundredtusindvis af projekter over hele EU, som modtager støtte fra de to strukturfonde – Den Europæiske Udviklingsfond (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF) – og fra Samhørighedsfonden.
I fællesakten fra 1986 erklærede medlemslandene, at den økonomiske og sociale samhørighed skal formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen i de mindst begunstigede områder.

Med EU's nye traktatforslag får politikken en tredje dimension. Man taler nemlig om en politik for økonomisk, social og territorial samhørighed. Det betyder, at samhørighedspolitikken også skal tage sigte på en mere afbalanceret og bæredygtig territorial udvikling.
Den europæiske regionalpolitik omsættes til praksis gennem EFRU's mere specifikke indsats i de enkelte regioner.

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!