Navigation path

Additional tools

10 otázek o politice soudržnosti

Odpověď

1. Co je to politika soudržnosti?

Výrazem „politika soudržnosti“ se rozumí politický rámec pro solidaritu na evropské úrovni. Tato solidarita má podobu stovek tisíc projektů uskutečňovaných v celé Evropě s podporou dvou tzv. strukturálních fondů, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF), a Fondu soudržnosti.
Cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jak jej členské státy stanovily v Jednotném evropském aktu z roku 1986, je „snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů“.

Návrh Lisabonské smlouvy dává této politice třetí rozměr, když hovoří o „hospodářské, sociální a územní soudržnosti“.
Politika soudržnosti by proto měla podporovat také vyváženější a udržitelnější územní rozvoj. Evropskou regionální politikou se rozumí konkrétní opatření EFRR prováděná na úrovni regionů.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média