Linnaarendus

Linnad sümboliseerivad kahetahulist probleemi, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab: kuidas suurendada konkurentsivõimet, võttes samas arvesse sotsiaalseid ja keskkonnaga seotud nõudeid.

Lisatööriistad

  •  
  • Tekst väiksem  
  • Tekst suurem  

Euroopa linnad on Euroopa majanduse, innovatsiooni ja tööhõive keskused, kuid nendega seoses esineb ka mitmeid probleeme. Suundumus valglinnastumise poole, vaesumise ja tööpuuduse laialdane levik linnaaladel, üha suurenevad liiklusummikud - sellised keerulised probleemid vajavad integreeritud lahendusi nii transpordi-, elamumajandus- kui ka koolitus- ja tööhõivekavade puhul. Need peavad olema kohandatud vastavalt kohalikele vajadustele. Kõnealustele küsimustele püütakse lahendust leida Euroopa regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika raames.