Põhja-Iirimaa: rahuprogramm

Programm PEACE III (2007-2013) on ELi struktuurifondide eriprogramm. Selle eesmärgiks on kindlustada areng rahumeelse ja stabiilse ühiskonna poole ning edendada Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialade lepitamist.

Lisatööriistad

  •  
  • Tekst väiksem  
  • Tekst suurem  

Programm on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi üks osa. Selle kogueelarveks on 333 miljonit eurot, millest 225 miljonit eurot eraldas Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF). Programm katab Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialad (mille moodustavad Cavani, Donegali, Leitrimi, Louthi, Monaghani ja Sligo krahvkonnad).

Programmi PEACE III haldab EÜ programmide erikolleegium EN.