Inforegio-Newsroom

Lisatööriistad

 •  
 • Tekst väiksem  
 • Tekst suurem  
 • Algab RegioStarsi 2017. aasta auhinnakonkurss

  15/02/2017

  RegioStarsi auhinnakonkurss aitab leida piirkondliku arengu alaseid häid tavasid ning tutvustada uudseid ja uuenduslikke projekte, mis on huvipakkuvad ja innustavad ka teistele piirkondadele.  Leiate, et teie projekt väärib laiemat tähelepanu ja auhinda? Sel juhul esitage...

  ELi vahendite kasutamise läbipaistvuse avaliku kuvandi parandamine

  13/02/2017

  ELi vahendite kasutamise läbipaistvuse avaliku kuvandi parandamine oli Leedu projekti „Jonvabaliai” (Jaanimardikad) põhieesmärk. Projekti keskmeks oli interaktiivne veebileht maakaardiga, kus oli kujutatud Euroopa Liidu struktuurifondide rahastatud projekte....

  Gdanski all-linna piirkonna taaselustamine

  18/01/2017

  Gdanski ajaloolise all-linna piirkonna taaselustamine hõlmas investeeringuid taristusse ja sotsiaalse keskkonna arendamisse ning samuti sotsiaalset ja kultuurilist tegevust selle piirkonna konkreetsete probleemide lahendamiseks. Kogu tegevuse eesmärk oli võidelda sotsiaalse...

  ERI-rahastot ja avoin data… uusi aikakausi

  18/01/2017

  Vuosien 2014–2020 ohjelmauudistuksiin sisältyi velvoite toimittaa komissiolle jäsenneltyjä talousja indikaat- toritietoja yhteisen SFC2014-sovelluksen kautta. Tietojenkeruutyön tulokset ovat nyt nähtävissä ERI-rahastojen avoimen datan portaalin kautta, jossa...

  Sotsiaalmajanduslik akadeemia Poolas

  10/01/2017

  Sotsiaalmajandusliku akadeemia arendusprojekti rakendas Krakowi sotsiaalpoliitika piirkondlik keskus Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel. Projekti eesmärk oli viia marginaliseerunud kogukondadesse kuuluvad või raskesse olukorda sattunud isikud kokku organisatsioonidega (nt...

  Euroopa reaalmajandusse on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest eraldatud juba 130 miljardit eurot

  20/12/2016

  Komisjon esitab viit fondi hõlmava esimese eduaruande. Sellest ilmneb, et viimastel kuudel on investeeringute tegemine järsult kiirenenud ning rakendamise täiskiirus saavutatakse eeldatavasti 2017. aastal. 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on...

  Panorama 59: ELi panus tugevdab ÜRO ülemaailmset linnade tegevuskava

  19/12/2016

  Tere tulemast lugema Panorama 2016. aasta talvenumbrit. Selles annab volinik Corina Creţu ülevaate 2016. aasta saavutustest ja heidab pilgu 2017. aastal ees seisvatele väljakutsetele. Ajakirja pikemas artiklis vaadeldakse ELi osalemist hiljuti Quitos (Ecuador) toimunud Elukeskkonna...

  Linnade tegevuskava: uus projektikonkurss väärtusega 50 miljonit eurot, et aidata linnadel sealseid probleeme lahendada

  16/12/2016

  Täna käivitab komisjon linnakeskkonna uuenduslike meetmete algatuse raames teise projektikonkursi väärtusega 50 miljonit eurot. Linnad saavad esitada taotluse otse ja saada ELi rahalisi vahendeid uuenduslike linnaprojektide jaoks. Viinis loodi avalike teenuste ühtne...

 • Eelmine leht
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Järgmine leht