Avaldatud pakkumiskutsed - regionaalpoliitika peadirektoraat

Sellelt veebilehelt leiate kõik regionaalpoliitika peadirektoraadi väljastatud avatud pakkumismenetluste dokumendid.

Lisatööriistad

  •  
  • Tekst väiksem  
  • Tekst suurem  

Huvitatud isikutel tuleks veebilehe ja avaldatud dokumentidega regulaarselt tutvuda.

Teave Euroopa Liidu pakkumiskutsete kohta on kättesaadav ELi 24 ametlikus keeles veebilehel TED (Tenders Electronic Daily).

Pakkumiskutsete loetelu

No 2015.CE.16.BAT.064 - Uuring Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESI fondide) ning muude ELi instrumentide kooskõlastamise ja ühtlustamise kohta

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Uuring finantsinstrumentide kasutuselevõtu ja tulemuslikkuse parandamise kohta

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Arengus maha jäänud piirkondade majandusprobleemid

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Hindamise kasutajatugi - Lepingu ese on tagada hindamise kasutajatugi komisjonile, kes vaatab üle 2014.-2020. aastal hindamise kavad, määrab kindlaks haldavate ametiasutuste 2015.-2019. aastal tehtavad hindamised, vaatab üle valiku hinnangutest ja toetab liikmesriike nende hindamiskavade viimistlemisel, hindamiste kavandamisel ja juhtimisel.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Euroopa Liidu regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas teabe vahetamise ja teavitamise tegevuste elluviimise ühekordne raamleping - 1. osa: teavitamistooted; 2. osa: ürituste korraldamine

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.059 - Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ühekordne õigusabi raamleping

Official Journal of the European Union: 2014-OJS196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.067 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 13: kulutuste geograafiline jaotus

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

No 2014.CE.16.BAT.047 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 11: Euroopa territoriaalne koostöö

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.042 - Euroopa Regionaalarengu Fondile (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondile (CF) keskenduv 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 5: transport

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.043 - Euroopa Regionaalarengu Fondile (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondile (CF) keskenduv 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 6: keskkond

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.044 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 8: ühiskasutatavate hoonete ja elamute energiatõhusus

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.046 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 12: vahendite väljastamise süsteem

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.035 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 10: linnaareng ja sotsiaalne taristu

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.

Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2013.CE.16.BAT.064 - Tehniline abi selliste projektide hindamise, seire ja lõpuleviimise jaoks komisjoni poolt, mida toetavad ERDF, Ühtekuuluvusfond ja IPA seonduvalt temaatiliste ja sektoripõhiste küsimustega ning Euroopa Kontrollikoja tehtava nimetatud projektide auditi jaoks

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.047 - Maailma linnad: ELi ja kolmandate riikide koostöö linnaarenduses - ELi ja Kanada ning ELi ja Jaapani vahel säästvaks ja integreeritud linnaarenduseks teadmistesiirde projekti korraldamine

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.031 - Maailma linnad: ELi ja kolmandate riikide koostöö linnaarenduses - Hiina ja India tõstatatud regionaalsete ja linnaarenduse erihuvidega seotud programmivahetuse korraldamine

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.031 - ELi kohalike ametiasutuste autonoomsuse indeks aastatel 1990-2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.003 - Teenused selliste teavitamisalgatuste elluviimiseks, mis käsitlevad noortele Euroopa Liidu kohta õpetamist informatiivsel ja meelelahutuslikul viisil

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.034 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 9: kultuur ja turism

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3 PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.032 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 3: finantsvahendid ettevõtete toetamiseks

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.033 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 4: suurte ettevõtete toetamine

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.016 - Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondist (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - 1. tööpakett: koondaruanne

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.002 - Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondi (CF) rahastatud 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 2: VKEde toetamine - VKEde ja VKEde arendamisega seotud teadus- ja uuendustegevuse suurendamine

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.111 - Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest aastatel 2014-2020 i) IKT, ii) teadus-, arendus- ja uuendustegevuse ning iii) energiatõhususe valdkonna sektorites või alamsektorites kaasrahastatavatele toimingutele, millelt teenitakse puhaskasumit, kohaldatavate ühtsete määradega tuluprotsentide kindlaksmääramise uuring

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - ELi ja Ladina-Ameerika koostöö piirkondliku poliitika raames piirkondlike piirüleste uuendustegevuse süsteemide valdkonnas (Brasiilia ja Peruu)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - ELi ja Ladina-Ameerika koostöö piirkondliku poliitika raames piirkondlike uuendustegevuse süsteemide valdkonnas - Tšiili, Peruu

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.076 -ELi ja Hiina dialoog regionaalpoliitika valdkonnas - regionaalpoliitika valdkonnas teavitamise istungid

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.060 - Euroopa Regionaalarengu Fondile (ERDF) ja Ühtekuuluvusfondile (CF) keskenduv 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide järelhindamine - tööpakett 0: andmete kogumine ja kvaliteedi hindamine

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.050 - Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ühekordne õigusabi raamleping

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2012CE16BAT094 - Avatud menetlus - Konkursipõhised mitmekordsed teenuste raamlepingud:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.160.AT.074 - Doonau jõel 2020. aastaks (võrreldes 2010. aastaga) kauba siseveetranspordi 20 % suurenemisest lähtuvad töökohtade loomise stsenaariumid

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.019 - Mitmetasandilise valitsemise edendamise uuring Euroopa 2020 toetamiseks

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.16.BAT.066 - 2012. aastat viiteaastaks võttes 2006. aasta linnaatlase kaartide ajakohastamine, muutmine ja laiendamine

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en