Avaldatud pakkumiskutsed - regionaalpoliitika peadirektoraat

Sellelt veebilehelt leiate kõik regionaalpoliitika peadirektoraadi väljastatud avatud pakkumismenetluste dokumendid.

Lisatööriistad

  •  
  • Tekst väiksem  
  • Tekst suurem  

Huvitatud isikutel tuleks veebilehe ja avaldatud dokumentidega regulaarselt tutvuda.

Teave Euroopa Liidu pakkumiskutsete kohta on kättesaadav ELi 24 ametlikus keeles veebilehel TED (Tenders Electronic Daily).

Pakkumiskutsete loetelu

No 2016.CE.16.BAT.102 – Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevate kaebuste menetlemiseks mõeldud liikmesriikide kaebuste menetlemise süsteemide uuring

Official Journal of the European Union: 2017/S 009-012988

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.077 – ajavahemikul 2000–2013 Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi toetatud suurte projektide järelhindamine

Official Journal of the European Union: 2016/S 249-456753

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/01/2017: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2017/S 010-0144958

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°3 bis PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.056 – Olemasolevate piiriüleste transpordiühenduste ning ELi sisepiiride puuduvate ühenduste põhjalik analüüs koos poliitiliste soovituste esitamisega

Official Journal of the European Union: 2016/S 239-435011

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 17/12/2016: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2016/S 244-444858

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.057 – ELi ja Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC) territoriaalse ühtekuuluvuse alane koostöö – ELi ja CELACi vaheline platvorm Innovact (innovatsioon territoriaalse ühtekuuluvuse edendamiseks)

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Tehnilise abi osutamine majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitleva 7. aruande koostamiseks ja tõlkimiseks

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – seire kasutajatugi: andmeanalüüs ja aruandlus

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Piirkondade tasandil haldamise kvaliteedi mõõtmine ja tulemuste varasemate uuringutega võrdlemine

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) programmiperioodil 2014–2020 kaasava majanduskasvu toetamise analüüsi uuring

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Lairibaühenduse kompetentsikeskuste (BCOs) võrgu tugiüksus

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – ELi linnade tegevuskava elluviimise toetamine partnerlustele juhtimise, eksperditeadmise ja haldustoe tagamise abil

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Makropiirkondade strateegiad ja nende seosed ühtekuuluvuspoliitikaga

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Raamleping Euroopa Komisjoni teenistustele auditite, kontrollide ja seonduvate auditite tegemise abi tagamiseks - Euroopa Komisjon kavatseb sõlmida kuni 3 ettevõttega mitmekordse raamlepingu Euroopa Liidu regionaal- ja linnapoliitika, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse, merenduse ja kalanduse ning põllumajanduse ja maaelu arengu valdkondades auditeerimise teenuste osutamiseks

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Maailma linnad: ELi ja kolmandate riikide koostöö linnaarengus – ELi ja Austraalia ning ELi ja Lõuna-Korea vahel säästvaks ja integreeritud linnaarenguks ette nähtud teadmussiirde projekt

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Maailma linnad: ELi ja kolmandate riikide koostöö linnaarenduses – ELi ja Lõuna-Aasia (Indoneesia/Vietnam) ning ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel säästvaks ja integreeritud linnaarenduseks ette nähtud teadmistesiirde projekt

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Piirkondade tasandil haldamise kvaliteedi mõõtmine ja tulemuste varasemate uuringutega võrdlemine

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

Arhiivid