JASMINE: Euroopa mikrokrediidiasutuste toetamise ühismeede

Lisatööriistad

 

JASMINE on komisjoni, Euroopa Investeerimispanga (EIB DeutschEnglishfrançais) ja Euroopa Investeerimisfondi (EIF English) neljas ühisalgatus. See loodi eesmärgiga:

  • parandada mikrokrediidi pakkujate / mikrokrediidiga tegelevate asutuste võimekust mitmesugustes valdkondades, näiteks head juhtimistavad, infosüsteemid, riskijuhtimine ja strateegiline planeerimine;
  • aidata neil saada mikrokrediiditurul jätkusuutlikeks ja elujõulisteks ettevõtjateks.

Esimeses etapis pakutakse hindamise ja koolituse kaudu tehnilist abi 15 pangavälisele mikrokrediidi pakkujale, kes valiti välja 2009. aastal Euroopa Investeerimisfondi (EIF) korraldatud konkursi tulemusena.

2010. aasta kolmandas kvartalis kuulutatakse välja uus konkurss, mille käigus valitakse veel 30 pangavälist mikrokrediidi pakkujat, kes saavad JASMINE raames tehnilist abi.

Euroopa Investeerimisfondil (EIF) on JASMINE algatuse rakendamisel võtmeroll:

  • tehnilise abi korraldamine (kaasrahastaja on Euroopa Komisjon), et toetada mikrokrediidiga tegelevate asutuste arengut;
  • rahalise toetuse pakkumine laenuoperatsioonide (Euroopa Investeerimispanga vahendid) ja stardikapitali (ELi vahendid) jaoks.

Euroopa Investeerimisfondi valitud mikrokrediidi pakkujad / mikrokrediidiga tegelevad asutused saavad tasuta kasutada mitmeid teenuseid, sealhulgas:

  • mikrokrediidiga tegeleva asutuse struktuuri, töökorralduse ja tegutsemisviiside hindamine/diagnoosimine või hinnang reitinguagentuuridelt;
  • mikrokrediidiga tegeleva asutuse personali ja juhtkonna vajadustele vastav koolitus, mille viivad läbi ekspertidest konsultandid pärast hindamist / reitingu andmist.

Lisaks sellele pakutakse selliseid ettevõtetele mõeldud tugiteenuseid nagu veebipõhine andmebaas, häid tavasid käsitlev nõustamine, päringuteenus JASMINE ja mikrokrediidi kohta. Need teenused on kättesaadavad kõikidele mikrokrediidiga tegelevatele asutusele. Koostamisel on ka vabatahtlik käitumisjuhend mikrokrediidiga tegelevatele asutusele.

10. september 2008: Algatuse JASMINE käivitamine mikrokrediidiga tegelevate asutuste arendamiseks Euroopas, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet DeutschEnglishfrançais polski

Seotud lingid