Regionaalpoliitika teie riigis

Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Prantsusmaa Saksamaa Kreeka Ungari Iirimaa Itaalia Läti Leedu Luksemburg Malta Madalmaad Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Hispaania Rootsi Ühendkuningriik Horvaatia Portugal Hispaania Prantsusmaa

Regionaalpoliitika

ELi regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja jätkusuutlikku arengut. Asjaomaste investeeringutega toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

2018.aasta alguses otsustas Interreg Europe vaadata, milliseid poliitikamuutusi ja mõjusid toob kaasa piirkondadevaheline koostöö. Hiljutises aruandes tuuakse hulgaliselt......
Blogivõistluse #EUinmyRegion 2018 kolm võitjat on Radu Dumitrescu Rumeeniast, kes kirjutas omapoolse ülevaate projektist Erasmus+ Euroopa noortenädalad, Amaury Bisiaux......
Õnnitleme fotokonkursi „EL minu piirkonnas 2018“ 30 võitjat! Florian Juritsch (Austria), Fabrice Serodes (Belgia), Lyubomila Dimitrova (Bulgaaria), Sophie Pedroso......
Komisjon avaldas täna uued suunised, mis aitavad ELi fondidega tegelevatel riiklikel ja piirkondlikel ametiisikutel tagada tõhusaid ja läbipaistvaid hankemenetlusi ELi rahastatud......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset