Regionaalpoliitika teie riigis

Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Prantsusmaa Saksamaa Kreeka Ungari Iirimaa Itaalia Läti Leedu Luksemburg Malta Madalmaad Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Hispaania Rootsi Ühendkuningriik Horvaatia Portugal Hispaania Prantsusmaa

Regionaalpoliitika

ELi regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja jätkusuutlikku arengut. Asjaomaste investeeringutega toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Komisjon avaldas täna uued suunised, mis aitavad ELi fondidega tegelevatel riiklikel ja piirkondlikel ametiisikutel tagada tõhusaid ja läbipaistvaid hankemenetlusi ELi rahastatud......
Ajakirja Panorama suvenumbris, mida saab nüüd ka alla laadida, vaadatakse tulevikku ja käsitletakse Euroopa Komisjoni kavandatud eelarvet rahastamisperioodiks 2021–2027. Lisaks......
Tänasest saab anda oma hääle 2018. aasta RegioStarsi publiku lemmiku auhinna väärilisele projektile 21 finalisti hulgast. aasta RegioStarsi auhinnad antakse......
ERF rahastab 20 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse projekti, mille eesmärk on tugevdada konkurentsivõimet kogu riigis läbi investeeringute turismi, tööstusse ja......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset