Regionaalpoliitika teie riigis

Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Prantsusmaa Saksamaa Kreeka Ungari Iirimaa Itaalia Läti Leedu Luksemburg Malta Madalmaad Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Hispaania Rootsi Ühendkuningriik Horvaatia Portugal Hispaania Prantsusmaa

Regionaalpoliitika

ELi regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja jätkusuutlikku arengut. Asjaomaste investeeringutega toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Brandenburgis on ELi ühtekuuluvuspoliitika andnud märkimisväärse panuse üleminekuprotsessi edendamiseks pärast Saksamaa taasühendamist 1991. aastal ning piirkonna......
ERF rahastab EASi koolituskursust ettevõtjatele, kes soovivad täiendada teadmisi tootearendusest ja parandada oma võimalusi turul edu saavutada. Projekti eesmärk on suurendada......
EMP ja Norra toetused on Islandi, Liechtensteini ja Norra rahaline panus Euroopa solidaarsuse ja ühtekuuluvuse heaks. Programmiperioodil 2014–2021 on projektidele eraldatud 2,8 miljardit......
Kampaania „EL minu piirkonnas“ annab inimestele suurepärase võimaluse oma silmaga vaadata ja teistele edasi rääkida, kuidas ELi eelarvet kasutatakse......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset