Regionaalpoliitika teie riigis

Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Taani Eesti Soome Prantsusmaa Saksamaa Kreeka Ungari Iirimaa Itaalia Läti Leedu Luksemburg Malta Madalmaad Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Hispaania Rootsi Ühendkuningriik Horvaatia Portugal Hispaania Prantsusmaa

ELi regionaalpoliitika on investeerimispoliitika. See toetab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, paremat elukvaliteeti ja jätkusuutlikku arengut. Asjaomaste investeeringutega toetatakse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamist.

Täna tegi komisjon teatavaks, millistele piirkondadevahelistele partnerlusprojektidele otsustati anda just neile sobivat toetust innovatsiooniprojektide toetamiseks ette nähtud ELi......
URBIS ( Urban Investement Support, linnapiirkondade investeerimistugi) aitab linnadel investeeringuid kavandada, et linnad saaks toetada oma arengustrateegiaid ja pääseks lihtsamini juurde......
Rikkalikud loodusvarad on aidanud muuta Euroopa Liidu põhjapoolses servas asuva Kesk-Rootsi põhjaosa tugevaks tööstuspiirkonnaks. Geograafiline asukoht on samuti üks selle......
Portugal toetab kindlalt tugeva ühtekuuluvuspoliitika jätkumist nii, et sellel oleks piisavalt vahendeid oma põhieesmärkide täitmiseks – võimaldada......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis

Püsige liinil