Πολιτισμός

Ο πολιτισμός βρίσκεται στην καρδιά της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας της Ευρώπης αλλά η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι αυτές που θα κατευθύνουν το μέλλον της Ευρώπης. Η επένδυση σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομία μιας περιφέρειας και να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη.

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Αυτός είναι ο λόγος που η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ διοχετεύει επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, με την προϋπόθεση ότι βασίζονται σε αναπτυξιακές στρατηγικές με βάσιμο οικονομικό σκεπτικό. Τα αποτελέσματα είναι θετικά σε όρους καινοτομίας, ανάπτυξης και θέσεων εργασίας που όλα βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη .