Δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προσφορών - ΓΔ REGIO

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε όλα τα έγγραφα υποβολής προσφορών για τις προκηρύξεις ανοικτού διαγωνισμού που δημοσιεύει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλεύονται τακτικά τον ιστότοπο και τα δημοσιευόμενα έγγραφα.

Οι πληροφορίες για όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμες στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ από τον δικτυακό τόπο TED (Tenders Electronic Daily).

Κατάλογος προσκλήσεων υποβολής προσφορών

No 2017.CE.16.BAT.025 – Βέλγιο-Βρυξέλλες: Εξωτερική ανάθεση της εκπόνησης των ετήσιων συνόψεων δεδομένων σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Official Journal of the European Union: 2017/S 053-097330 ( 20/03/2017 )

Contract Notice PDF File en

Corrigendum ( 21/03/2017 ) - Contract notice: Official Journal of the European Union: 2017/S 056-103041

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Question 1.

Concerning 4.2.4 - Technical and professional capacity criteria and evidence, A. Criteria relating to tenderers. In the Terms of Reference is stated that this evidence must be provided only on request. Does this mean that the project references and statements issued by clients are not necessary in the tender?

Answer

As indicated under point 4.2.1 of the tender specifications, the contracting authority shall evaluate the selection criteria on the basis of the declaration on honour. However, it reserves the right to require the evidence mentioned under point 4.2 "selection criteria" (including in point 4.2.4).

This means that the evidence does not have to be provided at this stage; it should however be available at the request of the Commission at any moment of the procurement procedure.

The text reads as follows:
The Contracting Authority will evaluate selection criteria on the basis of the declarations on honour. Nevertheless, it reserves the right to require evidence of the legal and regulatory, financial and economic and technical and professional capacity of the tenderers at any time during the procurement procedure and contract performance. In such case the tenderer must provide the requested evidence without delay. The Contracting Authority may reject the tender if the requested evidence is not provided in due time.

After contract award, the successful tenderer will be required to provide the evidence mentioned below before signature of the contract and within a deadline given by the contracting authority. This requirement applies to each member of the group in case of joint tender and to subcontractors whose capacity is necessary to fulfil the selection criteria.

A tenderer (or a member of the group in case of joint tender, or a subcontractor) is not required to submit the documentary evidence if it has already been submitted for another procurement procedure and provided the documents were issued not more than one year before the date of their request by the contracting authority and are still valid at that date. In such cases, the tenderer must declare on its honour that the documentary evidence has already been provided in a previous procurement procedure, indicate the reference of the procedure and confirm that that there has been no change in its situation.


Information and Forms for Experts