Δημοσίευση των Προσκλήσεων Υποβολής Προσφορών - ΓΔ REGIO

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε όλα τα έγγραφα υποβολής προσφορών για τις προκηρύξεις ανοικτού διαγωνισμού που δημοσιεύει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.

 Πρόσθετα εργαλεία

 •  
 •  Σμίκρυνση κειμένου  
 •  Μεγέθυνση κειμένου  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλεύονται τακτικά τον ιστότοπο και τα δημοσιευόμενα έγγραφα.

Οι πληροφορίες για όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμες στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ από τον δικτυακό τόπο TED (Tenders Electronic Daily).

Κατάλογος προσκλήσεων υποβολής προσφορών

N° 2017CE16BAT094 - Μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της πρωτοβουλίας Jaspers για την περίοδο 2014-2020

Official Journal of the European Union: 2017/S 053-097330 ( 02/03/2018 )

Contract Notice PDF File en

Corrigendum ( 21/03/2018 ) - Corrigendum Specifications PDF File en - 2018/S 043-093206

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Declaration of absence of conflict of interest and confidentialityDOC File en

Question

Section 4.2.2 of the Tender Specifications asks the tenderers to submit a "declaration on the absence of conflict of interest of the team in relation to the evaluation should be submitted", which we understand to refer to the tender document titled Annex 4: Declaration of absence of conflict of interests and of confidentiality.

Could you confirm that the document is to be signed by each individual member of the team proposed for delivery of the services subject to the procedure?

Answer

Yes, we confirm.

Question

Could you confirm that the document does not have to be signed by the legal entity that is tendering for the contract subject to the procurement procedure?

Answer

Yes, we confirm.


Question

The Declaration form provided in Annex 4 specifies a number of circumstances (clause I.1), the existence of which disqualifies the signatory of the declaration on grounds of a conflict of interest. Could you please clarify more precisely the scope of these circumstances. Specifically:

 • a. Regarding the circumstance of "Direct benefit in case of advice on development of a new policy"
  • 1. Could you clarify the understanding and scope of the term "direct benefit" in this context?
  • 2. Could you define the scope for "development of a new policy"? Is it to be understood only as a new policy developed based on the results of the services provided subject to the contract?
 • b. Regarding the circumstance of "Direct benefit in case of acceptance of the tender"
  • 1. Could you clarify whether the term "acceptance of the tender" refers to the admission of the tender to the tender evaluation stage or does it refer to the award of the contract?
  • 2. Could you clarify the meaning and scope of the term "direct benefit" within the context of the case defined under 2(b)(i)?
 • c. Regarding the circumstance of "Close family relationship with any person representing the EIB"
  • 1. Could you define the scope of "close family relationship"?
  • 2. Could you define the understanding of "representative" of the EIB with respect to the persons referred to in the above?
 • d. Regarding the circumstance of "Current involvement in a contract or collaboration with the EIB":
  • 1. Could you define the scope of "involvement in a contract"?
  • 2. Specifically, could you confirm whether "involvement in a contract [...] with the EIB" includes a situation in which an individual holds the position of a manager or director of a Framework Agreement between a legal entity tendering for the present procurement procedure and the EIB, but is not involved in the actual delivery of services under the Framework Agreement?
  • 3. Could you clarify whether this circumstance refers to involvement (cf. definition to be provided under 2(d)(i)) in any type of contract with the EIB or specifically contracts related to the activities to be evaluated under the present contract?
  • 4. Could you clarify the meaning (and provide examples) of "involvement in [...] collaboration with the EIB"?

Could you clarify whether the declaration form and the procedure through which it will be assessed provide for a situation in which the explanation provided by a signatory of the declaration on account of the signatory being subject to one or more of the disqualifying circumstances listed under clause I.1 can be considered sufficient justification for absence of conflict of interest?

Answer

The "Declaration of Absence of Conflict of Interests and of Confidentiality" leaves it to the tenderer's self-assessment as to whether he or she falls into any of the circumstances mentioned in that declaration. A thus identified potential conflict of interest may not in itself lead to non-attribution of the contract, if the tenderer has set up and described in the tender appropriate measures to mitigate the risks to the interests of the Union. Tenderers are invited to describe precisely and succinctly all situations which may objectively be perceived as a conflict of interest of an expert in relation to the specific assignment to be performed under this call. Should this be the case, the tenderer is invited to indicate appropriate mitigating measures taken to address such situations.


Question

Could you clarify whether the assessment of explanations provided regarding (potential) existence of one of the circumstances referred to in clauses I.1 and I.2 will take into account conflict of interest mitigation measures undertaken as part of the quality control system to be implemented by the tenderer for the delivery of services?

Answer

Indeed, mitigation measures will be taken into account should a potential conflict of interest exists.


Question

Declaration of honours and conflict of interest: there are some points on which we need some clarification:

In the document it is stated that "Current involvement in a contract or collaboration with the EIB" and "Involvement in a contract or collaboration with the EIB within the previous three years" are considered as disqualifying criteria.

In the process of defining potential conflict of interest, how should the following situation be taken into account:

 • The expert is mentioned in a framework contract agreement with the EIB but not involved in a specific assignment
 • The expert is /has been involved in independent evaluation assignments with the EIB?

Answer

The "Declaration of Absence of Conflict of Interests and of Confidentiality" leaves it to the tenderer's self-assessment as to whether he or she falls into any of the circumstances mentioned in that declaration. A thus identified potential conflict of interest may not in itself lead to non-attribution of the contract, if the tenderer has set up and described in the tender appropriate measures to mitigate the risks to the interests of the Union. Tenderers are invited to describe precisely and succinctly all situations which may objectively be perceived as a conflict of interest of an expert in relation to the specific assignment to be performed under this call. Should this be the case, the tenderer is invited to indicate appropriate mitigating measures taken to address such situations.


Question

Clarification about Evaluation Criterion A4 ("Criteria Relating to Tenderers") as presented in the tender documentation for the abovementioned project. According to tender documents, Criterion A4 requires that the tenderer is able to "prove its capacity to research, collect and analyse information and data in all countries benefiting from JASPERS assistance (19 EU Member States and four IPA country beneficiaries)".

The evidence required to satisfy this criterion is "references for five projects delivered in the last 3 years"...... that "must cover all beneficiary countries of JASPER assistance".

We wonder whether it might be possible to make the evidentiary requirement on this criterion a little more flexible? In particular, would it be possible to demonstrate an ability to collect and analyse data in JASPER countries by referring to expert networks, institutional partners and the like rather than simply presenting previous projects (which may or may not confirm an actual ability to manage data related to this project)?

If it is not possible to offer greater flexibility in this, can you confirm whether tenderers who cannot demonstrate experience in all 23 countries in the last 3 years will be excluded from the tender?

Answer

A corrigendum will be published modifying Evidence A4 in Article 4.2.4 'Technical and professional criteria and evidence" of Tender specifications as follows:

"The tenderer must provide references for five projects delivered in the last three years. The combination of the projects will cover at least 8 beneficiary countries of JASPERS assistance, of which at least one IPA country. For the other beneficiary countries, the tenderer will provide evidence on its capacity to research, collect and analyse information and data for instance on the basis of expert networks, partners or local contacts".


Question

We note the specific guidance provided to tenderers from the UK and would be grateful for further clarification. In particular, given the timing of the procurement procedure and its relationship to the timing of negotiations surrounding the UK’s withdrawal from the EU, is it possible that tenders from UK-based organisations will be excluded from the procurement process before the outcome of the negotiations is known?

Answer

Under the current state-of-play tenderers from the United Kingdom can submit tenders like any other potential tenderer from anywhere else in the European Union; contracts signed before the withdrawal of the United Kingdom with economic operators from the United Kingdom having been concluded following a procedure aiming at awarding them to the economic operators offering the lowest price or cost or the best price-quality ratio and subject to the outcome of the negotiations, in particular on public procurement, should be implemented in accordance with their terms until their end-date including modifications where necessary. However, should the tender procedure not be concluded before the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, tenderers may be rejected from the procurement procedure, subject to the outcome of the negotiations on the withdrawal of the United Kingdom.


Question

Under section 4.2 (page 29), the specification document states that "the tenderer may rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them". Can you confirm that a tenderer based in an EU Member State (other than the UK) may rely on the legal, regulatory, economic, financial, technical and professional capacity of a parent organisation based in the UK?

Answer

If the parent organisation is in the UK and the affiliated entity is in one of the other 27 EU Member States, the latter can participate in the call on equal terms with anyone else, i.e. the terms of the call will apply to this entity, and it will be with this entity the contracting authority will sign the contract. Reference is further made to sections 1.4 (joint tenders) and 1.5 (sub-contracting) of the tender specifications of the call. If it is the UK-based parent organisation with whom the contracting authority signs the contract, the situation as described under Q1 applies.


Question

According to sec. II.9.5 and II.24 of the draft contract the contracting authority and the European Anti-Fraud Office shall be entitled to conduct checks and audits. This shall include the right to access to sites and premises of the contractor. As a professional audit firm, the contractor is bound to legal and contractual confidentiality obligations. Is it therefore true, that checks and audits within the contractor sites and premises according to Art. 24 of the FWC shall be conducted only to the extent necessary and that this shall never force the contractor to be in breach with its legal and contractual confidentiality obligations towards its clients?

Answer

Article II.9.5. does not refer to auditors but the contractor's personnel and to the access to data of the contractor’s personnel.

Regarding Article 24, yes, if an audit is conducted in the framework of the contract 2017.CE.16.BAT.094, checks and audits within the contractor sites and premises will be conducted only to the extent necessary and on the performance of the contract. The contractor will not be forced to be in breach with its legal and contractual confidentiality obligations towards its clients.


Question

Section 4.2.4 B of the Tender Specifications indicates that the proposal should include a Team Leader and Project Manager and the description of the two roles is partly similar (with the difference that the Team Leader should also show demonstrated skills in terms of evaluation methods and knowledge of policy evaluation). Could you further clarify the difference between the two roles?

Answer

The Team Leader is responsible for the content, methodology and quality control for the study: he holds the final responsibility on the deliverables and results of the mission. The Project Manager is responsible for the process and has a management role in the mission (main contact point for the Commission). We require the same policy knowledge for the Team Leader and for the Project Manager. Yet, for the Team Leader we additionally require specific qualifications in evaluation methods, as he/she will hold the extra responsibility to coordinate the quality of the evaluation, a responsibility which the project manager does not have and for which we therefore would not require these specific skills. Please also note that as for the Team Manager we require 5 years' experience in managing a team, we have not stated the same requirement for the project manager.


Question

Section 1.7 of the Tender Specifications indicates that "In the course of the procedure tenderers may be requested to register and provide a Participant Identification Code (PIC, 9-digit number), serving as the unique identifier of their organisation in the Participant Register. Tenderer(s) will receive instructions on how to create a PIC in due time." Can you please clarify if we need to obtain a specific PIC related to this procedure (our organisation has a PIC code from previous tendering procedures)?

Answer

If a tenderer is already registered with a PIC, the tenderer needs only to give information of the existing PIC.


Question

Section 4.2.4 A of the Tender Specifications indicates that "the project references indicated below consist in a list of relevant services provided in the past three years". Could you please clarify whether partially completed/ongoing assignments for which a certificate is already available from the client can be included and will be taken into consideration in the evaluation of the bids?

Answer

Also services which are not yet fully delivered but sufficiently advanced can be taken into account. The accomplishment of these services should be at a level permitting a qualitative assessment of the service (i.e. only a signed service contract or a service the delivery of which has just started would not in itself be sufficient). For the partially completed assignments, a certificate should be available from the client on deliverables that could prove significant progress in the study (intermediate report delivered at the step before the final report). The contracting authority reserves it right to deem any such reference not sufficiently substantiated.


Question

Criterion B2 at page 32 of the Tender Specifications states that the team leader experience should cover 15 countries. Can you please clarify if these countries should be covered by one single project of at least 250.000 Euro value or if the 15 countries experience is expected to be covered by the professional experience in its whole?

Answer

For clarification: Criterion B2 concerns the Project Manager, while the Team Leader relates to B1.

The Team Leader is responsible for the content, methodology and quality control for the study: he holds the final responsibility on the deliverables and results of the mission. The Project Manager is responsible for the process and has a management role in the mission (main contact point for the Commission). We require the same policy knowledge for the Team Leader and for the Project Manager. Yet, for the Team Leader we additionally require specific qualifications in evaluation methods, as he/she will hold the extra responsibility to coordinate the quality of the evaluation, a responsibility which the project manager does not have and for which we therefore would not require these specific skills. Please also note that as for the Team Manager we require 5 years' experience in managing a team, we have not stated the same requirement for the project manager.


Information and Forms for Experts

No 2017CE16BAT088 - Μελέτη σχετικά με τη χρήση της τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020

Official Journal of the European Union: 2017/S 053-097330 ( 25/01/2018 )

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Question :

In relation to the call for tenders Study on the use of technical assistance for administrative capacity building during the 2014-2020 period, I would need to receive some clarifications:

Regarding the Selection criteria (A1 – A2 – A4) on pag.18 , what are the last three years? 2014/2015/2016 or 2015/2016/2017?

Moreover, can the project still be ongoing?

Answer:

The last three years means 2015 / 2016 / 2017.

Ongoing projects can be taken into account.


Question :

The tender specifications of call N°2017CE16BAT088 mention on page 18 under heading 1.1.1. Technical and professional capacity criteria and evidence
A. Criteria relating to tenderers
that
‘Tenderers (in case of a joint tender the combined capacity of all members of the group and identified subcontractors) must comply with the criteria listed below. The evidence must be provided only on request. The project references indicated below consist in a list of relevant services provided in the past three years, with the sums, dates and clients, public or private, accompanied by statements issued by the clients.’

The above suggests that the evidence for the technical and professional capacity criteria including the statements by clients and CVs do not need to be submitted as part of the proposal but must be provided only on request. Is the interpretation correct? If our interpretation were not correct please specify which evidence should be submitted as part of the proposal and in particular if statements by clients should be included.

Answer:

Your interpretation is correct. The evidence will be requested at a later stage.


Question :

In relation to the call for tenders Study on the use of technical assistance for administrative capacity building during the 2014-2020 period
Could you please confirm that it is not required to submit any CVs during this phase?

Answer:

This is correct. The evidence will be requested at a later stage.


Question :

Following the call for tenders N° 2017CE16BAT088 on the Study on the use of technical assistance for administrative capacity building during the 2014-2020 period, as well as previous answers published on the EC website, I would like to receive the following clarification:

The reference study mentioned at page 6 of the tender specifications: “Co-financing Salaries, Bonuses, Top-ups from Structural Funds during the 2007-2013 period” refers to Country factsheets. These fact sheets are not available on the Commission web page indicated in the ToR, where the report can be downloaded. These factsheets maybe useful for the bid. Are they available on another web page? If yes where?

Answer:

The Commission decided not to publish the Country factsheets because they were not verified by Member States.


Question :

In relation to the call for tenders Study on the use of technical assistance for administrative capacity building during the 2014-2020 period, I would need to receive the following clarification:

Since no references (descriptions of projects) proving fulfillment of the criteria relating to tenderers (as mentioned in 4.2.4.A of the tender specifications) and no CVs proving fulfillment of the criteria relating to the team delivering the service (as mentioned in 4.2.4.B of the tender specifications) are required to be a part of the proposal submitted by 07/03/2018 – what kind of document should be included in the proposal to meet these selection criteria? Is just a short statement enough for this purpose?

Answer:

As stated on point 4.2.1, the tenderers (and each member of the group in case of joint tender) and subcontractors whose capacity is necessary to fulfil the selection criteria must provide the declaration on honour, signed and dated by an authorised representative, stating that they fulfil the selection criteria applicable to them individually. The template of this declaration on honour is published on INFOREGIO.

The evidence will be requested at a later stage.


Question :

According to sec. II.9.5 and II.24 of the draft contract the contracting authority and the European Anti-Fraud Office shall be entitled to conduct checks and audits. This shall include the right to access to sites and premises of the contractor. As a professional audit firm, the contractor is bound to legal and contractual confidentiality obligations. Is it therefore true, that checks and audits within the contractor sites and premises according to Art. 24 of the FWC shall be conducted only to the extent necessary and that this shall never force the contractor to be in breach with its legal and contractual confidentiality obligations towards its clients?

Answer:

Article II.9.5. doesn't refer to auditors but the contractor's personnel and to the access to data of the contractor’s personnel.

Regarding Article 24, yes, if an audit is conducted in the framework of the contract 2017CE16BAT088, checks and audits within the contractor sites and premises will be conducted only to the extent necessary and on the performance of the contract. The contractor will not be forced to be in breach with its legal and contractual confidentiality obligations towards its clients.


Information and Forms for Experts