Ordliste

Flere værktøjer

 •  
 • Mindre tekst  
 • Større tekst  

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Additionalitet Attesteringsmyndighed
Beskæftigelse Betalinger
Bjergområder Budget
Bæredygtig udvikling De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)
Delt forvaltning Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Den Europæiske Socialfond (ESF) Den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS)
Det europæiske naboskabsinstrument (ENI) ESPON (europæisk observationscenter for fysisk og funktionel udvikling)
EU-program for fred og forsoning 2014 – 2020 (PEACE) EU’s Solidaritetsfond
Europa 2020-strategien Europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)
Evaluering Finansielle instrumenter
Finansielle korrektioner Forordninger
Forvaltningsmyndighed Frigørelse
Globaltilskud INTERACT
INTERREG EUROPE Inddrivelse af midler
Information og offentliggørelse Innovation
Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) Interregionalt samarbejde
Kontrol og revision Koordinationsudvalget for de europæiske struktur- og investeringsfonde
Lige muligheder Medfinansieringssats
Miljø Mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse
N+2 NUTS
Northern Ireland Task Force Operationelt program
Overvågning Overvågningsudvalg
Partnerskab Partnerskabsaftale (PA)
Programmering Proportionalitet
RegioStars-priser Regioner for økonomisk omstilling
Regionerne i den yderste periferi Regionsudvalget
Revisionsmyndighed Samhørighedsfonden
Samhørighedspolitik Samhørighedsrapport
Statsstøtte Subsidiaritet
Svig Teknisk bistand
Territorial samhørighed Tiltrædelsesforhandlinger
Transeuropæiske net (TEN-net) Transport
Tværnationalt samarbejde URBACT – Programmet for netværk til byudvikling
Udgifters støtteberettigelse Udvidelse
Økonomisk og social samhørighed