Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Additionalitet Attesteringsmyndighed
Beskæftigelse Betalinger
Bjergområder Budget
Bæredygtig udvikling De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)
Delt forvaltning Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Den Europæiske Socialfond (ESF) Den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS)
Det europæiske naboskabsinstrument (ENI) ESPON (europæisk observationscenter for fysisk og funktionel udvikling)
EU-program for fred og forsoning 2014 – 2020 (PEACE) EU’s Solidaritetsfond
Europa 2020-strategien Europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)
Evaluering Finansielle instrumenter
Finansielle korrektioner Forhåndsbetingelser
Forordninger Forvaltningsmyndighed
Frigørelse Globaltilskud
INTERACT INTERREG EUROPE
Inddrivelse af midler Information og offentliggørelse
Innovation Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)
Interregionalt samarbejde Kontrol og revision
Koordinationsudvalget for de europæiske struktur- og investeringsfonde Lige muligheder
Medfinansieringssats Miljø
Mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse N+2
NUTS Northern Ireland Task Force
Operationelt program Overvågning
Overvågningsudvalg Partnerskab
Partnerskabsaftale (PA) Programmering
Proportionalitet RegioStars-priser
Regioner for økonomisk omstilling Regionerne i den yderste periferi
Regionsudvalget Revisionsmyndighed
Samhørighedsfonden Samhørighedspolitik
Samhørighedsrapport Statsstøtte
Subsidiaritet Svig
Teknisk bistand Territorial samhørighed
Tiltrædelsesforhandlinger Transeuropæiske net (TEN-net)
Transport Tværnationalt samarbejde
URBACT – Programmet for netværk til byudvikling Udgifters støtteberettigelse
Udvidelse Økonomisk og social samhørighed