Byudvikling

Over to tredjedele af Europas befolkning bor i byer, og andelen er stigende. Byudvikling - økonomisk, social og miljømæssig - er derfor et centralt element i EU's regionalpolitik. En helhedsstrategi, der sikrer, at byerne udmærker sig inden for disse tre områder, vil bidrage til at opfylde Europa 2020-strategiens målsætninger om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Og bæredygtig byudvikling vil ikke blot være en drivkraft bag EU's konkurrenceevne i en verden under forandring, men vil også sikre en høj levestandard for alle EU's borgere - både nu og i fremtiden.

Flere værktøjer

  •  
  • Mindre tekst  
  • Større tekst